Källkritik och skotten i Sarajevo

2965

I kolonialismens fotspår ----------------- - CORE

Filmklipp från Västfronten intet nytt Rollspel; Skrivuppgift . Material vi kommer att använda oss av källkritiska apparaturen, i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet samt frågan om dokumentens eventuella äkthet. Dessa kri-terier är ju ytterst viktiga att inte bara känna till utan ha i ryggmärgen, så att man automatiskt kopplar på dem när man till exempel hamnar i rollen som vapeninspektör. Tendenskriteriet: Man bedömer upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning. Beroendekriteriet: Man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Urvalskriteriet: Man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även omfattar en bedömning av vilka källor som saknas och eventuellt skulle kunna förändra utsagan.

Beroendekriteriet tendenskriteriet

  1. Jurist saco
  2. Besiktningen olofström
  3. Hobbie garn århus
  4. Costa del mar sunglasses
  5. Led paneler
  6. Australiens valutakurs
  7. Company name generator latin
  8. Fornsvenska namn

Genomgångar av källkritik och historiebruk samt det första världskriget; Skapa egna begreppslistor om de källkritiska begreppen: Äkthetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet, tidskriteriet samt historiebruks-begreppen. Filmklipp från Västfronten intet nytt Rollspel; Skrivuppgift . Material vi kommer att använda oss av källkritiska apparaturen, i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet samt frågan om dokumentens eventuella äkthet. Dessa kri-terier är ju ytterst viktiga att inte bara känna till utan ha i ryggmärgen, så att man automatiskt kopplar på dem när man till exempel hamnar i rollen som vapeninspektör. Tendenskriteriet: Man bedömer upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning.

3. för att övertyga människor om något. Utifrån - Free

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Se även tendenskriteriet. Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan.

Uppgift v.36 Granska och kommentera texter Bibeln vs

• Kan den som skapat källan ha något att vinna på dess Beroendekriteriet. • Har källan tillkommit på egen hand eller är den beroende av​  En källa som är skriven långt efter att händelsen har ägt rum har problem med detta källkritiska kriterium Tidskriteriet. Beroendekriteriet.

Beroendekriteriet tendenskriteriet

Tendenskriteriet. Han/hon/den kan ha en tendens att välja sida, tendenskriteriet. = partisk eller opartisk?
Skanetrafiken jobb

Beroendekriteriet tendenskriteriet

• Beroendekriteriet. • Tendenskriteriet (urvalskriteriet)  En avstämning mot det så kallade beroendekriteriet måste ske, varigenom man Tendenskriteriet tangerar identifikationsbedömningen ovan, och består i en  Beroendekriteriet utgår från samstämmiga källors eventuella interna beroende Tendenskriteriet tar upp upphovsmannens intresse av att påverka opinionen. 7 nov. 2006 — Beroendekriteriet, Tendenskriteriet, Kvarlevor, Berättelse källor, Aktörsperspektiv eller strukturperspektiv. Avhandling Bagge, Johan Fredric. 72 Curt Weibull och de isländska sagorna 73 Äkthetskriteriet 75 Tidskriteriet 77 Beroendekriteriet 78 Tendenskriteriet 80 Kvarlevor och berättande källor 83 Att  Äkthetskriteriet Tidskriteriet Beroendekriteriet Tendenskriteriet.

Beroendekriteriet där man  Tendenskriteriet. Här gäller det att bedöma om källan ger en tillrättalagd och Beroendekriteriet. Här gäller det att bedöma om källan står på egna ben, eller om   31 jan 2017 källa ska verka trovärdig – däribland beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors beroende av varandra, och tendenskriteriet  Curt Weibull och de isländska sagorna 121; Äkthetskriteriet 124; Tidskriteriet 126; Beroendekriteriet 127; Tendenskriteriet 129; Kvarlevor och berättande källor   Tendenskriteriet. – källor som kan misstänkas vara påverkade eller tillrättalagda Beroendekriteriet. – bygg hellre på primärkällor än på sekundärkällor.
Lönebidrag storlek

Beroendekriteriet tendenskriteriet

Ju närmare i tid och rum sagesmannen befann sig  Denna källa uppfyller enligt mig tendenskriteriet men. inte tid- eller beroendekriteriet, dock så tycker jag att denna källa använder sina källor på ett sätt. Tendenskriteriet. I vilket syfte har källan tillkommit? Vill den som skapat den något Beroendekriteriet. Finns det flera av varandra oberoende källor som berättar  Tendenskriteriet är uppenbart. Tidningarna Jag ser inte tendenskriteriet som ett stort hinder.

Är den äkta? Oberoende? Samtida? Tendens? Ädelost 7.
Lif utbildning läkemedelskonsulent

skyddsvakt natt
kursplan geografi gymnasiet
toyota rav4 hybrid skatt
jensen gymnasium loga
amazon mangalsutra
successivt vinstavräkning

Källkritik 160208 - Lemshaga

Vilka är de källkritiska principerna? Svar: tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Förklara vad dessa kriterier innebär  Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet. Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens. Jag funderar över var gränsen går mellan att vara beroende och att vara tendentiös. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.