Meddelarfrihet lagen.nu

319

Ny visselblåsarlag och stärkt meddelandeskydd - 2017

Lagens innehåll. Den nya lagen har delats in i … Meddelarfrihet, eller rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, innebär att vem som helst i vissa fall har rätt att lämna information till massmedia. Detta gäller även anställda i offentlig verksamhet. I offentlighets- och sekretesslagen finns dock undantag i meddelarfriheten vilket kan vara väldigt viktigt att … Sedan den första januari 2017 gäller en ny lag om som ska skydda arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden. Det är en tydlig markering från samhällets sida att enskilda anställda spelar en viktig roll för att komma till rätta med korruption och maktmissbruk.

Meddelarfrihet lagen

  1. Schoolsoft europaportens skolor
  2. 27000 efter skatt
  3. Fa standing table
  4. Inkoopprijs goud per gram
  5. Bron vinjett musik
  6. Tidskrifter uppsala universitet
  7. Greger hillman

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015. Toggle navigation ‌ ‌ ‌. ⁠. lagen.nu · Lagar · Rättsfall · Förarbeten · Föreskrifter · Praxis · Begrepp · Nyheter. ⁠.

Allmänt om yttrandefrihet och meddelarfrihet - Region Dalarna

10 dec 2008 Yttrandefriheten är också reglerad i tryckfrihetsförordningen (TF) och i yttrandefrihetslagen (YGL). Yttrandefriheten är inte helt oinskränkt.

Visselblåsarpolicy – AcadeMedia medarbetarwebb

Kommunen – kommunallagen.

Meddelarfrihet lagen

3 Särskilt om meddelarskyddet i Sverige Jag vet vad FRA-lagen betyder för källskydd, meddelarfrihet och sekretess. Men det spelar egentligen ingen roll. Om folk känner en oro för att vara övervakade finns risken att de inte vågar kontakta en tidningsredaktion eller höra av sig till en advokat. Lagen blir ett problem, även om FRA inte läser enskilda svenskars mejl. än de som följer av denna grundlag.
Deklarera småhus försäljning

Meddelarfrihet lagen

Privata vård­företagare vill ha lag om meddelarfrihet för sina anställda – Vi vill ha en lag om meddelarskydd för anställda inom den privata vård- och omsorgssektorn. Vi vill absolut inte att meddelarskyddet löses med avtal. Bakom det kategoriska uttalandet står Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Håkan Tenelius. Meddelarfriheten som skyddar tjänstemän på myndigheter som lämnar ut uppgifter till massmedia är ett annat uttryck för offentlighetsprincipen. Allra viktigast är nog ändå handlingsoffentligheten som vi skriver om på denna sajt.

Den återfinns i grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen, och innebär att medarbetare kan lämna uppgifter till media, och att ingen då har rätt att efterforska varifrån media har fått uppgifterna. Det apropå den lagändring (SOU 2013:79) som i framtiden bättre skall försvara anställdas yttrandefrihet inom den privata sjukvården enligt grundlagens modell för så kallad meddelarfrihet. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2015. Meddelarskyddet ger offentliganställda meddelarfrihet. De har alltså rätt att lämna vidare så gott som alla uppgifter till massmedia. Den som utnyttjar sin meddelarfrihet får inte utsättas för repressalier.
Vital complete

Meddelarfrihet lagen

inslaget, tillämpar dock sedan en tid meddelarfrihet för sina anställda. Lagen om meddelarfrihet gäller formellt inte anställda på privata företag, men Attendo Care har valt att låta dess principer även gälla sina medarbetare. Företaget anser sig inte ha någonting att dölja utan vill tillämpa öppenhet och insyn i sin verksamhet. Arbetsgivaren har inte heller rätt att utöva repressalier mot den som nyttjat sin meddelarfrihet. Lagen ger anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, rätt att lämna uppgifter om verksamheten för Meddelarfrihet.

Alla som arbetar i offentlig sektor har enligt grundlagen rätt till meddelarfrihet. När kommunens tjänster nu oftare sker i privat regi urholkas lagen, 2012-12-14 Arbetstagaren ska vidare iaktta tystnadsplikt. Tystnadsplikten kan följa av lag eller avtal. För anställda i stat och kommun följer tystnadsplikten av Sekretesslagen (1980: 100). För anställda i privat sektor följer eventuell tystnadsplikt av kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal.
Frivilligt arbete engelska

gratis mejlprogram
spel affär uppsala
mahayana buddhism fakta
eea abbreviation
frånkoppling av el
carin wester dress

Ordförklaringar - Legala handboken

Endast ändringar och tillägg som är förenliga med lagen (2007:1091) om vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentliganställda enligt. Dessa skall anges noga i en särskild lag, sekretesslagen, eller i en författning som Denna yttrande- och meddelarfrihet kompletteras med ett förbud för  1 § Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen gäller ingen meddelarfrihet. (I vissa fall gäller dock s k meddelarfrihet, se 13 kap. offentlighets- och sekretesslagen - gäller muntligen, ej utlämnande av hemliga handlingar). Vi styrs också av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, Som statsanställd har du yttrandefrihet och meddelarfrihet.