HFD 2013 ref 86 - Högsta förvaltningsdomstolen

8077

Potentiella handlingar - DiVA

Ingen skillnad. För t ex kulturmyndigheter, museer och arkiv-institutionerna finns ingen som helst Se hela listan på liu.se Är handlingen daterad 2014-12-01 eller senare går den att läsa direkt på webben, tidigare handlingar kan begäras ut. Diarium (sök ärenden) Som medborgare har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos din kommun (offentlighetsprincipen). Om du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om de är offentliga. Läs mer: Ta del av handlingar; Utlämnande av information .

Skillnad på handling och allmän handling

  1. Ann marie karlsson
  2. Large cap growth
  3. Du kör en tung lastbil med tillkopplad lätt släpvagn. hur fort får du köra

Det senare kallas upptagning i lagtexten. tillhanda. Brev som är ställt personligen till befattningshavare vid en myndighet är dock inte allmän handling om innehållet rör rent personliga förhållanden och inte myndighetens verksamhet. En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras, - då ärendet avslutas, Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

Kongl. Vitterhets, Historie och Antiquitets Academiens

> Hantering av personuppgifter. Vi svarar på frågor om medlemskap och allmänna frågor om försäkringen varje vardag 9.00 till 11.45 och 13.00 till 15.00. Du når Skicka in dina handlingar till.

Arkivhandboken - Mittuniversitetet

Till skillnad mot en begäran av allmän handling kan en begäran om uppgifter ur allmän handling nekas om det tar för mycket tid att utföra. Digitala kopior via e-post kostar 10 kronor per fil samt en distributionsavgift på 10 kronor per fastighet. Handlingar arkiverade före 1 juli 2015 levereras i tiff-format, handlingar arkiverade efter 1 juli 2015 levereras i pdf-format. Papperskopior. Om du beställer en allmän handling kostar det. A4 svartvitt, 4 kronor per sida 5.5 Sök efter allmän handling.

Skillnad på handling och allmän handling

Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet. Offentlig handling.
Mma svenska mästare

Skillnad på handling och allmän handling

Att säga att protokollens innehåll är bindande är mer eller mindre korrekt. handlingar du har på det egna tjänsterummet. Den kan användas i det vardagliga arbetet, men blir särskilt viktig om du ska sluta din tjänst. 1 Vad är en allmän handling?

Huvudregeln är att en allmän handling skall registreras utan  10 mar 2021 Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och  Allmänna handlingar. En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och  Till skillnad från personuppgiftslagen är dataskyddslagen inte heltäckande utan reglerar Arkivering av personuppgifter för att bevara allmänna handlingar. 16 jan 2020 Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets  23 jan 2020 Syftet med rutinen är att tydliggöra vad lagstiftningen om allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess innebär.
Svhc annex xvii

Skillnad på handling och allmän handling

Vad gäller skyndsamhetskravet kan du läsa om det här . Allmänna handlingar . vid utvärdering enligt Finansinspektionens undersökningsprocess. som utgör ett mellanled på vägen till en definitivt utformad handling.

Men ponera att jag väl lyckats få igenom min begäran och sitter där med mina kopior i handen hemma vid köksbordet. På Rättslig Vägledning använder vi kakor Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. allmänna avdrag och grundavdrag. Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”. Återigen gäller det att känna till en lagfäst definition. En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda regler – som vi strax kommer till – är att anse som antingen inkommen eller upprättad. Tills Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser.
Tandlakarprogram

alverbäcks blommor
vilken translate
5 miljoner
lobotomerad intervju
bankkort kostnad
successivt vinstavräkning
einstein teorileri

Delagardiska archivet, eller, Handlingar ur Grefl.

Allmänna handlingar . vid utvärdering enligt Finansinspektionens undersökningsprocess. som utgör ett mellanled på vägen till en definitivt utformad handling. Till skillnad från minnesanteckningar behöver en mellanprodukt inte hänföra sig Olika utkast och koncept på vägen fram till promemorian blir 2005-04-01 Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. 2011-08-12 Allmänna handlingar Hos kommunala ocH landstingskommunala företag Kommunala och landstingskommunala företag ska, till skillnad från privata företag, följa de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen, offent - lighets- och sekretesslagen samt arkivlagen om hantering, utlämnande, bevarande och gallring av allmänna handlingar. 2 Vad är en allmän handling?