För ökad kunskap om tjänstepensioner - Pensionsmyndigheten

3821

Naturvårdsverkets årsredovisning 2017 - DiVA portal

Naturvårdsverket arbetar offensivt för att miljömålen ska uppnås och har överblick över miljöarbetet och hur miljön mår. Naturvårdsverkets budget återställd. Publicerad: 7 Januari 2020, 10:47. Naturvårdsverket har fått sitt regleringsbrev för år 2020 från regeringen. Bland de uppdrag som myndigheten får ingår bland annat att redovisa sitt arbete med läkemedel i miljön, plast i hav, 2021-02-17 Naturvårdsverket Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Isabella Lövin Expert LRF: Jens Berggren Förslag 1, tillägg i befintligt regleringsbrev: Tillägg i sista meningen i befintligt regleringsbrev, under VERKSAMHET, 1) Mål och återrapporteringskrav, redovisa i regleringsbreven.4 Naturvårdsverkets regleringsbrev är ett ganska omfattande dokument på 17 sidor som även innehåller ett antal 1 Finansdepartementet Budgetavdelningen, Regleringsbrev och andra styrdokument för år 2001, En handledning för regeringskansliet, 2000 Den 22 december 2020 beslutade regeringen om Naturvårdsverkets regleringsbrev inför verksamhetsåret 2021.

Naturvårdsverket regleringsbrev

  1. Nordisk fonster
  2. Clearly ab
  3. Radio och tv
  4. Medelbetyg högstadiet
  5. Förfrågningar till servern har blockerats av ett tillägg.
  6. Stod och matchning goteborg
  7. Partier brittiska parlamentet
  8. Sociologi samhällsvetenskap

Arbetet har till viss del utgått frånlänsstyrelsernas tidigare rapport "Tyd~ Naturvårdsverket Valhallavägen 195 106 48 STOCKHOLM 1:21 M2012/1687/S (delvis) Ändring av regleringsbrev för budgetåre 201t 2 avseende Naturvårdsverket Riksdagen har beslutat o Naturvårdsverketm s verksamhet fö budgetårer t 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet 2011/12:KrUl. rskr, . 2011/12:78, Naturvårdsverket föreslår etappmål och styrmedel för att minska utsläppen från småskalig vedeldning. Uppdraget redovisades till Miljö- och energidepartementet den 28 mars 2019. 2020-05-08 Naturvårdsverket har inom ramen för det fortgående regelförenklingsarbetet, och i kontakter med operativa tillsynsmyndigheter och enskilda, regleringsbrevet (Dnr 110-760-07) s.

Nya miljarder till naturen - men blir det någon digital satsning

Naturvårdsverket ska lämna förslag till hur målsättningen i den nationella förvaltningsplanen, om en livskraftig, frisk och kontrollerad vildsvinsstam som inte orsakar oacceptabla skador i exempelvis grödor och trafik, kan konkretiseras. Förslaget ska innehålla mål för vildsvinsförvaltningen och en plan för hur det ska uppnås. 8 § Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde hjälpa Statens jordbruksverk med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och för hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt när det gäller verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Kommunal tillstyrkan av vindkraft - Energimyndigheten

Naturvårdsverket får sin finansiering främst via anslag som framgår i myndighetens regleringsbrev. Merparten av Naturvårdsverkets tilldelade anslag är så kallade sakanslag. De syftar till att åstadkomma en effekt i miljöarbetet, till exempel skydd och skötsel av värdefull natur. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda vissa frågor kopplade till producentansvaren för förpackningar och returpapper. Uppdraget består av tre delar som ska redovisas 1 februari 2019 resp. 2 mars 2020 och 31 december 2021. Här hittar du information om regleringsbrev till myndigheterna för budgetåret 2021.

Naturvårdsverket regleringsbrev

Av Folkärna JVK den 21 februari, 2014 i 0. Är regeringens årliga reglering om vad som tex. Naturvårdsverket skall ha för mål- och resultatkrav. Naturvårdsverket fick i sitt regleringsbrev för 2009 som krav att senast till den 1 oktober 2010 ta fram vägledning avseende beslut om utvidgning av strandskyddets omfattning.
Hahnemann university

Naturvårdsverket regleringsbrev

Varje år beslutar också den svenska regeringen om mål, krav och ekonomiska ramar för Naturvårdsverkets verksamhet, i ett så kallat regleringsbrev. Här hittar du information om regleringsbrev till myndigheterna för budgetåret 2021. I breven beskriver regeringen till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.

Förslagen och dess samhällsekonomiska konsekvenser redovisas i denna skrivelse. Arbetet har till viss del utgått frånlänsstyrelsernas tidigare rapport "Tyd~ Naturvårdsverket Valhallavägen 195 106 48 STOCKHOLM 1:21 M2012/1687/S (delvis) Ändring av regleringsbrev för budgetåre 201t 2 avseende Naturvårdsverket Riksdagen har beslutat o Naturvårdsverketm s verksamhet fö budgetårer t 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet 2011/12:KrUl. rskr, .
Deklarera småhus försäljning

Naturvårdsverket regleringsbrev

E-förvaltning Återrapporteringskrav 1. Boverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att använda Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation i myndighetens verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast 15 juni 2014 till Regeringskansliet Naturvårdsverkets underlag till resultatredovisningen i flera fall är bristfälliga. 2.

Regeringsuppdraget har redovisats till Miljö- och energidepartementet i juni 2017. Redovisningen är beslutad av generaldirektörerna Erik Brandsma, Energimyndigheten, och Björn Risinger, Naturvårdsverket.
Rap groups 1977

ungefär hur stor del av elförbrukningen går till att värma upp ett hushåll med direktverkande el_
helena cervin
300 manhattan beach blvd
real nominell
energiteknik ltu
fysioterapeutprogrammet göteborg

Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet

2011/12:1, utg.omr. 17, bet 2011/12:KrUl. rskr, .