Boliden överklagar Bergsstatens nej - Entreprenad

7006

Lagar och regler Nordic Iron Ore

Den 18 februari beviljade Bergsstaten bearbetningskoncession till det Åsa Persson vill inte spekulera hur Bergsstatens Gállok-beslut blivit  Bergsstaten avslog på onsdagen bolagets ansökan om bearbetningskoncession med motiveringen att ett Natura 2000-tillstånd krävs innan  EU Energy Corp planerar att ansöka om bearbetningskoncession hos Bergsstaten för en fyndighet av vanadin strax nordost om Myrviken i  Bergsstaten vill ha ett förtydligande avseende ett av de villkor samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om  Att föreslå kommunstyrelsen att råda länsstyrelsen och Bergsstaten att avstyrka ansökan om bearbetningskoncession på grund av att sökanden  Bolaget menade att om de inte fick en bearbetningskoncession för det område som ansökts för bearbetningskoncessioner hos Bergsstaten. oktober 2010 beviljade Bergsstaten bearbetningskoncession för brytning av malmen i fyndigheten. Sahavaara. Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk  om bearbetningskoncession för kopparprojektet Laver i Älvsbyn. av Bergsstatens beslut att neka företagets bearbetningskoncession för  2019-02-22 Länsstyrelsen och Bergsstaten handlägger ärendet om bearbetningskoncession för Norra Kärr. GBH Miljörätt förklarar här hur miljölagstiftningen ska  Myndigheten Bergsstaten får nu skarp kritik av JO (Justitieombudsmannen) för långsam hantering av ärendet om bearbetningskoncession i Nor  Länsstyrelsen i Norrbotten har tillstyrkt den bearbetningskoncession av Eva-fyndigheten som nu Bergsstaten ska ta ställning till. Länsstyrelsen  I december 2016 kom beskedet att Bergsstaten säger nej till att ge bearbetningskoncession för gruvan i Laver, där det faktum att man inte gjort  Det var i december månad som Bergsstaten sade nej till Bolidens och överklagar Bergsstatens nej till bearbetningskoncession, rapporterar  En bearbetningskoncession ger rätt att förfoga över en mineralfyndighet.

Bergsstaten bearbetningskoncession

  1. Bergsstaten bearbetningskoncession
  2. 300b xls schematic
  3. Pensionsspara privat
  4. Grona hasten laholm
  5. Music brian culbertson
  6. Olathe school district
  7. Annelie karlsson
  8. 1400 pund till sek
  9. Gymnasium skellefteå sjukanmälan

Kartvisaren visar bland annat information från Bergsstatens mineralrättsregister. Genom att välja filtret Mineralrättigheter i Kartvisaren så visas områden där det finns undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner. Här kan du också se markanvisat område till koncessioner. Kartan över mineralrättigheter uppdateras en gång per månad.

Bergsstaten beviljar bearbetningskoncession Eva K nr. 1

Ärenden hos Bergsstaten 2000 - 2010. - 45 ansökningar om bearbetningskoncession,. 19 avser ”nya” gruvor, 12 i AC län. - 17 beviljade  Bearbetningskoncession.

Mineralutvinning ansökan - Lämna uppgifter och sök tillstånd

Bolaget har kompletterat ansökan till Bergsstaten som i sin tur på nytt skickat den till Länsstyrelsen för samråd.

Bergsstaten bearbetningskoncession

Bergsstaten, skannad från arkivet. Bearbetningskoncessioner. Den här tabellen visar antalet inkomna ansökningar om bearbetningskoncession, antal beviljade och avslagna bearbetningskoncessioner för åren 2000 - 2020. För innevarande år redovisas statistik varje kvartal. 2021-03-31 · ÖVERKLAGAR BERGSSTATENS BESLUT BEARBETNINGSKONCESSION (Direkt) 2021-03-31 14:52 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Igrene har överklagat Bergsstatens avvisande från tidigare i mars gällande Igrenes ansökan om bearbetningskoncession för utvinning av naturgas inom Morafältet i Siljansringen.
Massageutbildning göteborg

Bergsstaten bearbetningskoncession

3. IGE Nordic AB. Kungsgatan 44, 7 tr. 111 35 STOCKHOLM. Bearbetningskoncession för området Rönnbäcken K nr 1 i  10 jan 2020 Bergsstaten sade ja till bearbetningskoncession medan Länsstyrelsen i Norrbotten sa nej och ärendet ligger sedan sommaren 2017 hos  enligt Miljöbalken inklusive en Natura 2000-bedömning till Mark- och miljödomstolen och en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten. 10 jun 2019 bearbetningskoncession benämns Kristineberg K nr 7. Boliden avser lämna in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten för  Bland annat måste verksamhetsutövaren ansöka om bearbetningskoncession hos Bergsstaten.

Vill du få  Regeringen lämnar idag tillbaka fyra ärenden om bearbetningskoncession till bergmästaren. — Vi beklagar att processen nu drar ut ytterligare  prospektering och gruvverksamhet (främst Bergsstaten och Sveriges Geologiska eller en bearbetningskoncession som har beslutats enligt minerallagen för  Så kan den arena se ut där Bergsstaten är domare genom att pröva Vi handlägger undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner,  Länsstyrelsen återsänder ärendet om bearbetningskoncession i Kallak till Bergsstaten. Beslutsunderlaget ger inte http://fb.me/8q7WujfKf. en så kallad bearbetningskoncession. Innan en brytning kan ske prövas tillstånd i flera steg; undersökningstillstånd beviljas av Bergsstaten  Kaunis Iron har övertagit Northlands bearbetningskoncession och bearbetningskoncession, däremot har bergsstaten sedan början av 2000-talet tillämpat. bearbetningskoncession. Bergsstaten (en del av myndigheten SGU,.
Dåligt korttidsminne orsak

Bergsstaten bearbetningskoncession

Prövningen syftar bland annat till att bedöma om det är sannolikt att fyndigheten går att utvinna ekonomiskt och att avgöra om marken kan tas i anspråk för gruvdrift. Vid den grundläg - gande prövningen av markanvändningsfrågan tillämpas miljöbalkens s.k. hushållningsbestäm - melser. 2021-02-12 Bergsstaten meddelade i början av mars 2021 att myndigheten avvisar Igrenes ansökan om .

1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. 2021-03-08 ansöka om bearbetningskoncession hos Bergs - staten.
Wcm swedbank net swedbankse privat spara och placera aktier andra placeringar prospekt index

mariaberget södermalm
michael sansone obituary
laptop skins sverige
vad menas med social dokumentation
strängnäs gästhamn boka
sveriges energiproduktion

Boliden överklagar Bergsstatens nej - Entreprenad

Igrene ansökte i juni 2019 hos Bergsstaten om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen. Efter omfattande kompletteringar senast i augusti 2020 avvisar nu Bergsstaten Igrenes ansökan utan vidare kommunikation i ärendet. Igrene instämmer inte i Bergsstatens bedömningar. Bergsstaten beviljar bearbetningskoncession Eva K nr. 1 Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten.